فناوری جدید کامیون الکتریکی، دوره اظهارنظر FMCSA ELD، مطالعات کامیون‌های خودمختار، معافیت‌های آموزشی دنبال‌شده، و موارد دیگر –


درباره نویسنده

من یک راننده کامیون 22 ساله هستم که به مسائل فنی علاقه دارم. من پاد،ت و وبلاگ Trucker Dump را انجام می دهم که همه چیز درباره زندگی به ،وان یک راننده کامیون است. همچنین دو کتاب حمل بار به نام های «زندگی حمل بار» و «چگونه یک شغل عالی برای رانندگی کامیون پیدا کنیم» نوشته ام.


منبع: https://abouttruckdriving.com/2022/09/24/td173-new-electric-truck-tech-fmcsa-eld-commenting-period-autonomous-truck-studies-training-exemptions-pursued-more/