کامیون دایم، آمریکای شمالی (DTNA) و کارگران متحد خودرو (UAW) به توافق نامه های چانه زنی دسته جمعی جدیدی دست یافتند که حدود 7400 کارمند ساعتی را در شش کارخانه تولیدی و قطعه سازی در ایالات متحده پوشش می دهد.

اعضای UAW در کامیون دایم، قراردادهای جدید را با تقریباً 95 درصد تأیید ،د. قراردادهای جدید چانه زنی دسته جمعی بلافاصله لازم الاجرا هستند و تا 3 مارس 2028 اجرا می شوند.

کارگر، که تابلوها را در دست دارند
(ع،: UAW)

جان او،ی، رئیس و مدیر اجرایی Daimler Truck آمریکای شمالی گفت: «ما بسیار خوشحالیم که با شریک چانه زنی خود، UAW به توافقاتی دست یافتیم. “توافقنامه های جدید ارزشی را که ما برای کارمندان خود به ،وان مهمترین منبع خود قائل هستیم، نشان می دهد.”منبع: https://www.trucknews.com/transportation/daimler-truck-north-america-and-uaw-ratify-deal/1003185018/