افزایش 67 درصدی در پذیرش خودروهای الکتریکی در میان ناوگان تجاری کانادا نسبت به سال گذشته، نتیجه گیری شده است. گزارش جه، اخیر Geotab در مورد وضعیت حمل و نقل تجاری در سه ماهه اول سال 2024.

این نسخه از گزارش روندهای کلیدی، چالش ها و پتانسیل های موجود در صنعت را برجسته می کند. در حالی که این گزارش نشان داد که ناوگان هایی که از ویژگی های ایمنی پیشگیرانه از طریق Geotab استفاده می کنند – از جمله اطلاعات پیش بینی اطلاعاتی – شاهد کاهش 40 درصدی در نرخ برخورد در سطح جه، بودند، همچنین دستاوردهای ناوگان کانادایی در بهبود عملیات و حرکت به سمت دستیابی به اه، پایداری خود را ثبت کرده است.

نمودار مصرف سوخت را بر اساس ک، خودرو نشان می دهد
مصرف سوخت بر اساس ک، خودرو (ع،: Geotab)

معیارهای بهره وری ناوگان

برای مثال، نسبت سفر به ساعت بالاتر، معیاری که تعداد سفرهای انجام شده در هر ساعت کارکرد را منع، می‌کند، نشان‌دهنده استفاده کارآمدتر از ناوگان، با سفرهای بیشتر در زمان کمتری است.

در کانادا، این نسبت از سال 2022 تا 2023 1.19 درصد افزایش یافته است. این را می توان به برنامه ریزی لجستیکی پیشرفته، اتخاذ فناوری های مدیریت مسیر کارآمدتر، یا تغییر در استراتژی های مدیریت ناوگان با هدف بهینه سازی برنامه های سفر نسبت داد.

میانگین مدت زمان رانندگی بر حسب ساعت در روز، که منع، کننده کل ساعات رانندگی در هر روز است، نیز در میان ناوگان کانادایی در مطالعه Geotab بهبود یافته است که نشان دهنده کاهش 2.53 درصدی است.

پایداری

در کانادا نیز یک حرکت امیدوارکننده به سمت پایداری وجود دارد. در حالی که استفاده از EV در میان ناوگان تجاری از سال 2022 تا 2023 67 درصد افزایش یافته است، ناوگان همچنین زمان بیکاری را تا 5.73 درصد در همان بازه زم، کاهش داده اند، به 0.41 ساعت در روز.

در همین حال، ایالات متحده شاهد افزایش 81 درصدی در استفاده از EV و کاهش 3.75 درصدی در زمان های بیکاری بوده است.

Geotab پیش‌بینی می‌کند: «فروش خودروهای برقی در سال 2023 رکورد جدیدی را در سال 2023 به ثبت رساند و از 1 میلیون دستگاه خودروی برقی فروخته شده در سال در ایالات متحده گذشت و این رشد در طول سال 2024 ادامه خواهد داشت. عواملی باعث پذیرش مصرف کننده و تجاری EV خواهد شد.

این نمودار تغییرات سالانه خودروهای برقی را به ،وان بخشی از ناوگان نشان می دهد
تغییر سالانه خودروهای الکتریکی به ،وان بخشی از ناوگان (ع،: Geotab)

انتظار می‌رود میانگین قیمت باتری‌های EV در سراسر جهان طی چند سال آینده کاهش یابد و در دسترس بودن گزینه‌های خودرو همچنان در حال افزایش است. علاقه به خودروهای برقی کاهش نمی‌یابد، ثبت‌نام‌های جدید در ایالات متحده در سه ماهه آ، سال 2023 افزایش 40 درصدی نسبت به سه ماهه مشابه در سال قبل داشته است، و با نزدیک شدن خودروهای برقی به قیمت برابر با خودروهای گازسوز، آنها بیشتر افزایش خواهند یافت. در اوایل سال 2024 در اروپا رخ خواهد داد.» در این گزارش آمده است.

از جنبه تجاری، پذیرش خودروهای برقی سال به سال در حال رشد است که توسط دستورات ،ت، مشوق ها، تعهدات پایداری شرکت های بزرگ و نتایج عملکرد پشتیب، می شود.منبع: https://www.trucknews.com/sustainability/ca،as-fleets-see-67-increase-in-ev-adoption/1003185158/