دایم، کامیون آمریکای شمالی (DTNA) اعلام کرد که یک مرکز آموزشی جدید برای تامین تج،ات وسایل نقلیه الکتریکی (EVSE) و یک مرکز مهندسی جدید – دو سرمایه گذاری در مجتمع مقر خود در جزیره سوان در پورتلند، اورگ ایجاد خواهد کرد. – به ،وان بخشی از تعهد فناوری حمل و نقل پاک شرکت.

پروژکتور تصویر تاسیسات جدید DTNA
(تصویر: DTNA)

مرکز آموزشی جدید، در مجاورت جزیره الکتریک، بخشی از تلاش برای تسریع آزمایش و توسعه زیرساخت شارژ خودروهای تجاری است. این تسهیلات به ،وان یک مرکز منبع برای سهامداران جامعه علاقه مند به صنعت حمل و نقل پاک در نظر گرفته شده است. این شرکت در یک بی،ه خبری گفت که این مرکز آموزشی 3 میلیون دلار هزینه خواهد داشت و با یک وام قابل بخشش 1.5 میلیون دلاری از Prosper Portland، آژانس توسعه اقتصادی شهر پورتلند پشتیب، می شود.

این مرکز مهندسی که بر روی توسعه فناوری‌های نوظهور مانند خودروهای برقی با باتری و سوخت هیدروژنی متمرکز است، تقریباً 110000 فوت مربع خواهد بود و تمام فعالیت‌های آزمایشی را زیر یک سقف ادغام می‌کند. به گفته DTNA، این پروژه 40 میلیون دلار هزینه دارد و بودجه جزئی از طریق وام قابل بخشش 700000 دلاری از صندوق ذخیره استراتژیک ایالت اورگان دریافت خواهد کرد.

جان او گفت: «ما از حمایت شهر و ایالت از برنامه‌های توسعه خود برای ارتقای بیشتر توسعه و آزمایش من، فناوری پیشرفته قدرد، می‌کنیم و مشتاقانه منتظر همکاری برای سال‌های بیشتر در زمینه آموزش و استخدام نیروی کار آماده آینده هستیم». لیری، رئیس و مدیر اجرایی DTNA.

پروژکتور تصویر تاسیسات جدید DTNA
(تصویر: DTNA)منبع: https://www.trucknews.com/transportation/dtna-invests-43-million-in-two-new-portland-facilities/1003185174/