دستور ا،اج راننده کامیونی که باعث تصادف وحشتناک اتوبوس تیم هاکی نوجوانان Humboldt Broncos شد، صادر شد.

این تصمیم صبح امروز در جلسه استماع هیئت مهاجرت و پناهندگان در کالگری برای جاس،ات سینگ سیدو گرفته شد.

،صندوق دادگاه
(ع،: iStock)

وکیل سیدو گفته است که این تصمیم یک نتیجه قطعی بوده است، زیرا همه چیزهایی که برای ا،اج سیدو لازم است، اثبات این است که او شهروند کانادایی نیست و مرتکب یک جرم جدی شده است.

سیدو اهل هند است و دارای اقامت دائم در کانادا است.

او پس از محکومیت هشت سال به دلیل رانندگی خطرناک در تصادف اتوبوس در سال 2018 در ساسکاچوان که منجر به کشته شدن 16 نفر و مجروح شدن 13 نفر دیگر شد، از آزادی مشروط برخوردار شد.

وکیل سیدو گفته است که هنوز مراحل قانونی متعدد دیگری در پیش است و روند ا،اج ممکن است ماه ها یا سال ها طول بکشد.

این داستان برای اولین بار توسط رو،مه کانادایی 24 می منتشر شدمنبع: https://www.trucknews.com/transportation/board-orders-deportation-for-trucker-in-،rrific-humboldt-broncos-crash/1003185644/