زمان بازداشت – ساعات کاری بدون حقوق رانندگان کامیون – قسمت 1


به افتخار دوستمان پت هاکادی «جوجو» که در این ماه درگذشت، برخی از نوشته‌های او را در مورد بازداشت و دستمزد راننده بازنشر می‌دهم که او بی‌وقفه برای تحقیق در آن تلاش کرد. پت فوق العاده دقیق بود و مقالات طول، می نوشت. من سعی خواهم کرد آنها را کاهش دهم تا خواناتر باشند، اما آنها مملو از اطلاعات برای طرفداران آینده هستند که می خواهند شاهد تغییر در این صنعت باشند و به همین دلیل است که فکر می کنم باید عمومی شوند و به راحتی در دسترس باشند. دلت برای پت تنگ خواهد شد. ما به تلاش برای مبارزه برای آنچه درست است ادامه خواهیم داد. ~ درایور RIP

 

زمان بازداشت – پت هاکادی

«به منظور در نظر گرفتن حقوق بازداشت یا پرداخت اضافه کار، باید اصول دستمزد مقطعی اعمال شده برای پرداخت «وظیفه ۲۴ ساعته یا بیشتر»، ۷۸۵.۲۲ از ،وان ۲۹ را درک کنیم.

رنج کشیدن و اجازه رنج کشیدن، پایه و اساس همه قو،ن کار.

کارمند از زمان، دانش، مهارت و توانایی رنج می برد.

کارفرمایان زمان، دانش، مهارت و توانایی متحمل شده را کنترل می کنند.

همه زجرها قابل جبران است.

قبل از شروع یک کمپین برای گرفتن بازداشت از رانندگان کارمند، باید این سوال پرسیده شود “آیا آنها در حال حاضر بازداشت شده اند؟”.

طبق FLSA، پرداخت ساعتی استانداردی است که باید رعایت شود. قطعه قطعه باید نرخ ساعتی توافق شده را برآورده کند یا از آن فراتر رود. اگر نرخ ساعتی مورد بحث و توافق قرار نگیرد، حداقل دستمزد قابل اعمال است.

تمام زم، که توسط کارفرما کنترل می شود قابل جبران است مگر اینکه شرایط خاصی اعمال شود.

785.41 کار انجام شده در سفر.

هر کاری که یک کارمند م،م به انجام آن در حین سفر است، البته باید به ،وان ساعات کار مح،ه شود. کارمندی که کامیون، اتوبوس، خودرو، قایق یا هواپیما را رانندگی می کند، یا کارمندی که به ،وان دستیار یا کمکی م،م به سوار شدن در آن است. کار در حین سوارکاری، به جز در دوره های غذای درست و حسابی یا وقتی که هست مجاز به خوابیدن در امکانات کافی توسط کارفرما مبله شده است.

مجاز به خواب دلالت بر این دارد که راننده اجازه مرخصی گرفته است تا بتواند بخوابد. البته مرخصی شخصی درخواستی غیرقابل جبران خواهد بود.

دادگاه ها دارایی های 785.22 و 785.41 را برای رسیدن به یک مصالحه معقول ،یب کرده اند. 8 ساعت از چرخه کار 24 ساعته غیرقابل جبران است زیرا این زمان ممکن است برای استراحت استفاده شود. این یک چرخه 24 ساعته 16 ساعته قابل جبران را ایجاد می کند که در آن دوره های غذای درست و حسابی غیر قابل جبران است. این سازش در معرض حمله است!

785.22 وظیفه 24 ساعته یا بیشتر.

(آ) عمومی. جایی که یک کارمند باید باشد در حال انجام وظیفه به مدت 24 ساعت یا بیشتر، کارفرما و کارمند ممکن است موافقت کند حذف ، دوره های غذای درست و حسابی و الف دوره خواب منظم برنامه ریزی شده با حسن نیت بیش از 8 ساعت نیست از ساعات کار، به شرطی که امکانات خواب کافی توسط کارفرما فراهم شود و کارمند معمولاً می تواند از خواب شبانه بی وقفه لذت ببرد. اگر مدت خواب بیش از 8 ساعت باشد، فقط 8 ساعت اعتبار داده خواهد شد. جایی که هیچ توافق صریح یا ضمنی بر خلاف آن وجود ندارد، 8 ساعت زمان خواب و دوره های ناهار ساعت کار را تشکیل می دهد.

(ب) وقفه های خواب. اگر دوره خواب با فراخو، قطع شود، وقفه باید به ،وان ساعات کار مح،ه شود. اگر ، به حدی قطع شود که کارمند نتواند خواب شبانه معقولی داشته باشد، کل دوره باید شمارش شود. برای اه، اجرایی، بخش ها این قاعده را اتخاذ کرده اند که اگر کارمند نمی تواند حداقل 5 ساعت بخوابد دوره برنامه ریزی شده کل زمان زمان کار است

ممکن است به طور منطقی به این نتیجه برسیم که هفت روز 16 ساعته = 112 ساعت قابل جبران در یک دوره حقوق و دستمزد 7 روزه، مشروط بر اینکه راننده در حال انجام وظایف شغلی طبق مقررات FMCSR باشد.
زمان مرخصی شخصی درخواستی و زم، که راننده از در دسترس بودن برای انجام وظایف شغلی خودداری کرد غیرقابل جبران خواهد بود.

112 ساعت X FMW 7.25 دلار = 812.00 دلار.

رانندگان کارمند نمی دانند که موافقت کرده اند با حداقل دستمزد کار کنند با این احتمال که ممکن است بیش از حداقل دستمزد دریافت کنند. آنها فکر می کنند که ممکن است 70 ساعت در هفته کار کنند.

این تا حدودی بر اساس قانون 70 در 8 درست است که نیازی به انجام هیچ کاری در روز 8 ندارد.
با توجه به تنظیم مجدد 34 ساعته، این امکان برای راننده وجود دارد که 78.75 ساعت در خطوط 3 و 4 در یک دوره 7 روزه وارد شود و به کار خود ادامه دهد. درایور می تواند 90 ساعت در 8 روز وارد سیستم شود و همچنان که 34 70 را بازنش، می کند به کار خود ادامه دهد.

HOS قو،ن ایمنی هستند نه مقررات دستمزد و ساعت!

سند RODS، برای اه، ایمنی، در صورتی که چرخه وظیفه 24 ساعته قابل جبران مطابق با چارچوب‌های زم، مقرر شده در FMCSR باشد. در اصل، حاملی که چرخه وظیفه 24 ساعته رانندگان را کنترل می کند، از راننده می خواهد که به مدت 10.5 ساعت کار خود را انجام ندهد. یک روز. 8 ساعت از وقفه 10 ساعته غیرقابل جبران است اگر شرایطی وجود داشته باشد که حدا،ر 8 ساعت پرداخت را حذف کنید.

مثال:

یک راننده با خوابیدن در فرستنده، 10 ساعت استراحت خود را به پایان می رساند.
او “ODND” را وارد می کند و در ساعت 8 صبح با فرستنده چک می کند. به او گفته می شود که بار تا ساعت 20:00 ارسال نمی شود. حامل از او می خواهد که صبر کند.
در ساعت 8:15 صبح، هنگامی که در حال استراحت در خودروی پارک شده یا در حال استراحت است، “خارج از وظیفه” را ثبت می کند.
در طول زمان انتظار 11 ساعت: 45 دقیقه، او “بدون توجه به وسیله یا فرصتی که برای ، یک مرکز یا مکان خاص انتخاب می کند، در فعالیت هایی شرکت می کند که خودش انتخاب می کند”.
این زمان صرف شده برای ثبت نام “Off Duty” 10 ساعت استراحت را برآورده می کند.

در ساعت 8:00 بعد از ظهر او وارد سیستم می شود “ODND” یک حرکت حیاط انجام می دهد و به ،ه برخورد می کند. به او گفته می شود که در کامیون صبر کند زیرا اجازه حضور در ،ه را ندارد.
در ساعت 8:15 او دوباره “Off Duty” را ثبت می کند.
ساعت 10 شب او بارگیری می شود. او “ODND” را ثبت می کند و مدارک را تکمیل می کند.

در ساعت 10:15 بعد از ظهر او به “رانندگی” وارد شده و در راه است.
7 ساعت و 45 دقیقه بعد، او در ساعت 6:00 صبح به گیرنده می رسد و ساعت قرار را ملاقات می کند.

او “ODND” را ثبت می‌کند، چک می‌کند و یک حرکت حیاط برای برخورد به داک انجام می‌دهد.
در ساعت 6:15 صبح او دوباره “Off Duty” را ثبت می کند زیرا به او گفته می شود در کامیون منتظر بماند.
در ساعت 7:45 صبح تری، بارگیری شد.
او “ODND” BOLهای امضا شده را دریافت می کند و یک Yard Move برای پارک و منتظر ارسال انجام می دهد.
در ساعت 8:00 صبح او در حالی که در یک CMV پارک شده منتظر می ماند در حالی که “منتظر اعزام است” “Off Duty” ثبت می شود.

این راننده فقط یک روز 24 ساعته کار می کرد!

785.16 می گوید زمان انتظار برای بارگیری/تخلیه زمان قابل جبران است

8 ساعت غیرقابل جبران از استراحت 10 ساعته مورد نیاز به ،وان یک فعالیت غیرقابل جبران جبران شد در حالی که انجام یک وظیفه شغلی قابل جبران باید پرداخت شود. راننده در هنگام ورود به سیستم “Off Duty” که زمان کار است، منتظر بود.

785.15 در حال انجام وظیفه.

یک تنوگراف که در انتظار دیکته کتاب می‌خواند، یک پیام‌رسان که در انتظار تکالیف ج، کلمات متقاطع کار می‌کند، یک آتش‌نشان که در انتظار زنگ خطر است و یک کارگر کارخانه که در انتظار تعمیر ماشین‌آلات با همکارانش صحبت می‌کند، همه این‌ها هستند. در طول دوره های عدم فعالیت خود کار می کنند.

این قانون برای کارکن، که دور از کارخانه کار می کنند نیز صدق می کند. به ،وان مثال، یک مرد تعمیر است در حالی که منتظر است کار می کند برای مشتری کارفرمایش تا محل را آماده کند. این زمان، زمان کار است، حتی اگر کارمند مجاز به ، محل یا محل کار در چنین دوره‌هایی از عدم فعالیت باشد. دوره هایی که در طی آن این اتفاق می افتد غیرقابل پیش بینی است.
آنها معمولا مدت زمان کوتاهی دارند.
در هر دو صورت کارمند قادر به استفاده موثر از زمان برای اه، خود نیست. متعلق به کارفرما است و توسط کارفرما کنترل می شود.
در تمام این موارد انتظار بخشی جدایی ناپذیر از کار است.
کارمند درگیر منتظر ماندن است.»

The post زمان بازداشت – ساعات کاری بدون حقوق رانندگان کامیون – ،مت اول اولین بار در ،ن واقعی در باربری پدیدار شد.


منبع: https://www.realwomenintrucking.org/detention-time-truck-drivers-unpaid-work-،urs-part-1/