دلار عمومی منطقه ایمی‌دانم که فروشگاه‌های عمومی دلار بسیار ضعیف است و بسیار فیزیکی است، اما آیا ارزش آن را در 0.93cpm 150 در هر بار و 25 دلار در هر توقف دارد.


منبع: https://www.thetruckersreport.com/truckingindustryfo،/threads/dollar-general-regional.2461016/

⭐️ دریچه کولر ️ قیمت دریچه کولر آبی سقفی شرکت رحمتی. طراحی آسانسور؛ خدمات 0 تا 100 به همراه معرفی نکات مهم و کلیدی | elitarchgroup. محلول ضد عفونی دست 120 میلی لیتر.