درخواست ها برای تامین مالی باربری سبز در 12 دسامبر آغاز می شود


،ت فدرال در حال پیشبرد برنامه هایی است که بودجه ای را برای بهبود مصرف سوخت، کاهش انتشار گازهای گلخانه ای و افزایش آگاهی در مورد وسایل نقلیه تجاری با آلایندگی صفر ارائه می دهد.

ناوگان انفرادی به زودی قادر خواهند بود تا پیشنهادات خود را تا سقف 250000 دلار برای حمایت از ارزیابی ها و بازسازی هایی که مصرف سوخت و انتشار گازهای گلخانه ای را کاهش می دهد، به ،وان بخشی از برنامه 200 میلیون دلاری حمل و نقل سبز ارائه دهند.

حدود 3.4 میلیون دلار در پروژه های مشابه بین سال های 2018 و 2022 تحت برنامه قبلی خود، برنامه ارزیابی بار سبز، سرمایه گذاری شد.

کامیون سبز
(تصویر: istock)

فراخوان دوم پیشنهادات بر روی پروژه های آگاهی و آموزش از طریق جریان جدید ابتکاری آگاه سازی وسایل نقلیه بدون انتشار (ZEVAI) متمرکز خواهد شد.

هر دو فراخوان برای پیشنهادات در 12 دسامبر در منابع طبیعی کانادا باز می شوند سایت اینترنتی.

این کار بر اساس انگیزه‌هایی برای وسایل نقلیه بدون آلایندگی متوسط ​​و سنگین است که هدف آن کاهش 200000 تن انتشار گازهای گلخانه‌ای در سال در سال 2026 است که تا سال 2030 به 3 میلیون تن در سال افزایش می‌یابد.

تمام خودروهای متوسط ​​و سنگین فروخته شده در کانادا باید تا سال 2040 خودروهایی با آلایندگی صفر باشند، در صورت امکان.

عمر الغبرا وزیر حمل و نقل در بی،ه ای مطبوعاتی گفت: “،ت کانادا با سرمایه گذاری در راه حل های گسترده ناوگان، از کامیون داران در کاهش انتشار گازهای گلخانه ای حمایت می کند و در عین حال زنجیره تامین حیاتی ما را حفظ می کند و محصولات مورد نیاز کانادایی ها را به موقع دریافت می کند.”

مردم در سرتاسر کانادا چه مصرف‌کننده باشند و چه راننده کامیون، به گزینه‌های پاک‌تری روی می‌آورند که در پمپ نیز در هزینه‌شان صرفه‌جویی می‌کند.»

ریچی والدز، نماینده میسیساگا استریتسویل، نماینده ایالت میسیساگا استریتسویل، که جزئیات آن اعلام شد، افزود: «اعلام امروز تضمین می کند که افرادی که زنجیره تأمین ما را در حال اجرا نگه می دارند، در خط مقدم مبارزه ما برای آینده ای پایدار برای نسل های آینده نیز هستند.
منبع: https://www.trucknews.com/equipment/applications-for-green-freight-funding-open-dec-12/1003170998/