جیم والنزاک به ،وان مدیر کل شرکت کامیون کنورث و معاون پاکار منصوب شد.

ع، جیم والنزاک
جیم والنزاک (ع،: کنورث)

Walenczak به مدت دو سال به ،وان دستیار مدیر کل فروش و بازاریابی Kenworth خدمت کرد. این شرکت گفت که Walenczak به مدت 13 سال با Paccar کار کرده است و مسئولیت های فزاینده ای از جمله پست های مدیر فروش ناوگان، منطقه و عمومی در Kenworth و معاون مدیر کل – عملیات در Paccar Parts را بر عهده داشته است.

Walenczak گفت: “این یک زمان پویا و هیجان انگیز در صنعت حمل و نقل است، و من مفت،م که به این نقش جدید در Kenworth قدم بگذارم، در زم، که ما در حال ایجاد ارزش های اصلی کیفیت، نوآوری و فناوری برای ایجاد راه حل های حمل و نقل هستیم. مشتریان ما نیاز دارند و می خواهند.»

Walenczak دارای مدرک لیسانس هنر در بازاریابی از دانشگاه ایالتی میشیگان و مدرک کارشناسی ارشد مدیریت بازرگ، از دانشگاه واشنگتن است. او در سال 2023 در برنامه اجرایی استانفورد شرکت کرد.منبع: https://www.trucknews.com/human-resources/walenczak-named-kenworth-general-manager-paccar-vp/1003180866/