من دختر عموی دارم که برای کاشت کامل به ج، رفته و از کار راضی است. مطمئن نیستم که او چه پولی پرداخت کرده است، اما مطمئن هستم که به میزان قابل توجهی کمتر از اینجا بود.

همسرم همین کار را اینجا در ایالت‌ها انجام داد و علاوه بر هزینه 50 هزار دلاری، یک کابوس آزاد بود. نکته اصلی این است که همسرم در نوجو، به مدت 8 سال از بریس استفاده کرد و در اواسط دهه 20 زندگی اش با دوچرخه تصادف کرد و فک خود را از 3 نقطه ش،ت. سیم کشی فک او کاری کرد که در 20 سال آینده دندان های او را از بین برد. اکنون او یک مجموعه دائمی جدید از سفیدهای مروا، دارد.منبع: https://www.thetruckersreport.com/truckingindustryfo،/threads/mexican-dental-work.2239552/