من در غرب بزرگ شدم و اگر به یاد داشته باشم، علائمی وجود داشت که می گفت آیا باید زنجیر کنی؟
آیا این درست است؟ مدتی است که از غرب خارج شده ام.
همچنین بهترین منبع اطلاعاتی برای بررسی اینکه آیا زنجیر مورد نیاز است چیست؟

ممنون از همه برای کمک

/ صلح
zoodayz

منبع: https://www.thetruckersreport.com/truckingindustryfo،/threads/،w-to-know-if-you-need-chains.2494823/