رانندگان کامیون های حمل و نقل در نیوبرانزویک که به دنبال گواهینامه ک، 1 هستند، م،م به گذراندن یک برنامه آموزشی تایید شده، معروف به آموزش سطح ورودی اجباری (MELT) هستند که از اول آوریل اجرا می شود.

کریس آستین، وزیر امنیت عمومی، در یک بی،ه خبری گفت: “آموزش اجباری تضمین می کند که رانندگان کامیون های تجاری جدید دانش و مهارت های رانندگی را برای کمک به بهبود ایمنی بزرگراه برای همه نیوبرانزویکرز دارند.”

این ابتکار استانداردهای آموزشی منطبق با کد ایمنی ملی را اتخاذ می‌کند و تضمین می‌کند که کامیون‌داران در نیوبرانزویک دستورالعمل‌های مشابهی را با سایر حوزه‌های قضایی کانادا دریافت می‌کنند. نیوبرانزویک هشتمین استان یا منطقه ای خواهد بود که MELT را اجرا می کند.

(ع، فایل: جان جی اسمیت)

این ا،ام به صورت پدربزرگ در نظر گرفته می شود، به این م،ی که دارندگان مجوز ک، 1 فعلی نیازی به شرکت در دوره آموزشی ندارند.

این ابتکار در سراسر کانادا استانداردهای آموزشی منطبق با کد ایمنی ملی را اتخاذ می کند که تضمین می کند رانندگان کامیون های حمل و نقل در نیوبرانزویک دستورالعمل های مشابه سایر حوزه های قضایی کانادا را دریافت می کنند.

112 ساعت آموزش استاندارد

این آموزش شامل حداقل 112 ساعت آموزش استاندارد می شود که دانش و مهارت های ضروری مورد نیاز برای راه اندازی ایمن یک کامیون بزرگ در جاده های نیوبرانزویک را پوشش می دهد.

MELT شامل ک، درس، داخل حیاط و آموزش عملی استاندارد و همچنین یک جزء ترمز هوایی است. برنامه های آموزشی که ا،امات جدید را برآورده می کند و دارای برنامه درسی تایید شده است، در چندین موسسه در سراسر نیوبرانزویک موجود است.منبع: https://www.trucknews.com/human-resources/new-brunswick-to-implement-melt-for-new-drivers-on-april-1/1003183054/