من می خواهم شماره MC خود را 2013 بفروشم بسیار تمیز ضبط شده هنوز فعال است و نمی دانم ارزش آن چقدر است لطفا راهنمایی کنید

منبع: https://www.thetruckersreport.com/truckingindustryfo،/threads/selling-operating-aut،rity-mc-clean-record-2013.2495340/