فدرال رزرو نرخ عوارض پل کنفدراسیون را برای سال 2023 متوقف کرد


،ت فدرال در بی،ه‌ای اعلام کرد عوارض پل کنفدراسیون که جزیره پرنس ادوارد را به سرزمین اصلی متصل می‌کند، با نرخ فعلی برای سال 2023 مسدود خواهد شد.

عمر الغبرا وزیر حمل و نقل این خبر را در 19 دسامبر اعلام کرد. اپراتور پل، Strait Crossing Bridge Limited، از حمل و نقل کانادا کمک مالی دریافت خواهد کرد تا از افزایش عوارض مربوط به تورم بالا جلوگیری کند.

در بی،ه مطبوعاتی آمده است که عوارض انجماد برای سال 2023 از ،نان PEI و مشاغلی که تحت تأثیر تداوم تأثیرات همه گیر، تورم بالا و اخیراً طوفان فیونا به شدت آسیب دیده اند، به ویژه در طول بازسازی و بهبود اقتصادی حمایت می کند.

پل کنفدراسیون
(ع،: iStock)
منبع: https://www.trucknews.com/transportation/feds-freeze-confederation-bridge-toll-rates-for-2023/1003171450/