من آن را تا حد امکان کوتاه و مستقیم خواهم ساخت. این شرکت یکی از بدترین شرکت‌هایی است که تا به حال دیده‌ام و برای آن کار کرده‌ام. آنها کامیون ها و تری،های بسیار خوبی دارند. تیم تعمیر و نگهداری عالی و نمرات ایمنی خوب. اما داخل دفتر داستان کاملا متفاوت است. همانطور که گفتم، من آن را تا حد امکان کوتاه و مستقیم می نویسم. چهار ماه در این شرکت کار کرد. در پایان اکتبر 2023 با آنها امضا کردم. هفته شکرگزاری، آنها من را به مدت چهار روز در پنسیلو،ا سرگردان ،د…

حمل و نقل سریع Pharr TX

منبع: https://www.thetruckersreport.com/truckingindustryfo،/threads/rapid-transport-pharr-tx.2503477/