بر اساس شاخص ترافیک TomTom 2023 که در روز چهارشنبه منتشر شد، تورنتو سومین شهر کندترین شهر جهان است.

این نظرسنجی شامل 387 شهر در 55 کشور جهان بود که بر اساس میانگین زمان رانندگی 10 کیلومتر در شهر رتبه بندی شدند.

ازدحام بزرگراه
(ع،: iStock)

در حالی که ونکوور در رتبه 32 قرار گرفتnd در لیست، و Winnipeg 93rdتورنتو در فهرست 3 شهر پر ازدحام قرار گرفت. بر اساس این گزارش، رانندگان برای یک رانندگی 10 کیلومتری حدود 29 دقیقه وقت می گذارند.

در 30 نوامبر که به ،وان بدترین روز رانندگی در جاده های تورنتو در سال 2023 گزارش شد، این زمان به 33 دقیقه افزایش یافت.منبع: https://www.trucknews.com/transportation/toronto-roads-ranked-third-slowest-in-the-world/1003181160/