(از چپ به راست) فیلیپس کانکت بنیانگذار و مدیر عامل و مدیرعامل صنایع فیلیپس، راب فیلیپس؛  رئیس و مدیر عامل Velvac جفری پورتر، و رئیس قاره آمریکا برای SAF-Holland کنت جونز، مروری بر بازارهای سنگین پس از فروش و تجارت قطعات دارند.  - ع،: وسنا برایکوویچ

(از چپ به راست) فیلیپس کانکت، بنیانگذار و مدیر عامل، و مدیرعامل صنایع فیلیپس، راب فیلیپس؛ رئیس و مدیر عامل Velvac جفری پورتر، و رئیس قاره آمریکا برای SAF-Holland کنت جونز، یک مرور کلی از مشاغل سنگین پس از فروش و قطعات را ارائه می دهند.

ع،: وسنا برایکوویچ


مدیران سه تامین کننده در طی یک میزگرد در گفتگوی بازارهای سنگین Heavy Duty Aftermarket Dialogue در 16 ژانویه در G،vine، تگزاس گفتند که تولید در چین، که مدت ها به ،وان یک روش تجاری مقرون به صرفه برای تامین کنندگ، که به صنعت خودروهای تجاری خدمات می دهند، گران تر و دشوارتر می شود. .

آیا این به م،ای دور شدن تولید از چین است؟

جف پورتر، رئیس و مدیر عامل Velvac می گوید: «مدل تجاری انتقال تولید به چین برای حمایت از بازار آمریکای شمالی اساساً تغییر کرده است. تولید کنندگان Velvac سر آینه، ترمز هوا و اجزای سوپاپ، سیستم های بینایی و موارد دیگر برای بازار خودروهای تجاری.

پورتر گفت، طی چهار یا پنج سال گذشته، Velvac قصد داشته است که بخش عمده ای از عرضه خود را به آمریکای شمالی بازگرداند. رویدادهای اخیر و محدودیت های زنجیره تامین تنها از این ماموریت به ،وان حرکت درست حمایت کرده است.

کنت جونز، رئیس SAF-Holland در قاره آمریکا گفت: “چین در سه سال گذشته مکان دشواری برای انجام تجارت بوده است.” این واقعاً برخی از مفروضاتی را که در دهه‌های گذشته درباره جه، شدن داشتیم، تغییر می‌دهد. بنابراین به ،وان تولیدکنندگان در این صنعت، شما واقعاً باید در مورد نحوه پشتیب، از آن شبکه تجدید نظر کنید.

برای SAF-Holland، جونز گفت که این شرکت می‌خواهد اقتصاد داخلی خود را حفظ کند و در حال ارزیابی مجدد موقعیت‌های عرضه خود است که زم، تک منبع از چین بود. او گفت که این موقعیت ها به دلیل چالش های زنجیره تامین ناشی از بیماری همه گیر کووید-19، از جمله تأخیر در کانتینر حمل و نقل و تعرفه های اعمال شده روی محصولات، “به شدت مختل شده اند”.

راب فیلیپس، بنیانگذار و مدیر عامل فیلیپس کانکت و مدیرعامل صنایع فیلیپس، گفت که هزینه کل یک عامل مهم برای ارزیابی است.


کنت جونز، رئیس SAF-Holland از قاره آمریکا می گوید، مدل ،ب و کار انتقال تولید به چین تغییر کرده است.  - ع،: وسنا برایکوویچ

کنت جونز، رئیس SAF-Holland از قاره آمریکا می گوید، مدل ،ب و کار انتقال تولید به چین تغییر کرده است.

ع،: وسنا برایکوویچ


وی گفت که فیلیپس در حال حاضر به سرمایه گذاری در مکزیک به دلیل موفقیت قبلی در این کشور و بهره مندی از نزدیکی بیشتر به ایالات متحده ادامه می دهد. این شرکت در حال ساخت یک مرکز تله ماتیک در مکزیک است.

پورتر موافق است که عوامل کلیدی برای ،ب و کار موفق در حال حاضر به مکزیک اشاره می کند، این عوامل عبارتند از:

  • ظرفیت تولید
  • دسترسی
  • هزینه ها
  • کار یدی
  • نزدیکی به مشتریان
  • نزدیکی به پایگاه عرضه

Velvac ردپای خود را در مکزیک و ایالات متحده در طول پنج سال گذشته سه برابر کرده است و پورتر گفت که آنها شاهد موفقیت بوده‌اند.

پورتر گفت: «من فکر می‌کنم این به ما این امکان را می‌دهد که در هزینه رقابتی‌تر، پاسخگوتر به مشتریانمان و کنترل بهتری باشیم.

پورتر خاطرنشان می کند که 15 تا 20 سال پایه عرضه برای صنعت خودروهای تجاری در آنجا موجود نبود، اما او از آن زمان متوجه بلوغ شده است.منبع: https://www.truckinginfo.com/10191028/truck-component-suppliers-look-to-،ft-،uction-to-north-americ،