بیمه وستلند بیمه دیبرگ و بیمه پریری ویلا را ،یداری کرده است که از اول ژانویه اجرایی می شود.

بیمه پریری ویلا ریشه در سال 1973 در شمال آلبرتا دارد که اکنون سه دفتر در سراسر کشور صلح دارد.

لوگوی بیمه وستلند
(ع،: بیمه وستلند)

بیمه دیبرگ که در سال 1953 تأسیس شد، یک کارگزاری خانوادگی است که در ادمونتون واقع شده است. بیمه Dyberg با عملیات فعلی ادمونتون Westland یکپارچه خواهد شد.

جیمی لیونز، رئیس و مدیر عامل Westland گفت: “من بسیار خوشحالم که به بیمه پریری ویلا و بیمه دیبرگ در تیم Westland خوش آمد می گویم.”منبع: https://www.trucknews.com/business-management/westland-insurance-makes-two-acquisitions-in-alberta/1003180913/