مقامات بریتیش کلمبیا پس از برخورد یک کامیون با یک روگذر در 28 دسامبر، توانایی یک شرکت حمل و نقل در این استان را به حالت تعلیق درآوردند.

راب فلمینگ، وزیر حمل و نقل و زیرساخت، در بی،ه ای گفت: “این تعلیق نتیجه عدم تمایل یا ناتو، شرکت برای فعالیت ایمن در استان، پس از ششمین سقوط زیرساختی آن در دو سال گذشته است.”

Drive BC گفت این حادثه که درست بعد از ظهر در ج، ونکوور رخ داد، ترافیک را در هر دو جهت در پل روگذر خیابان 112 در بزرگراه 99 در دلتا مسدود کرد. بزرگراه شبانه برای پا،ازی بسته شد و در ساعات اولیه 29 دسامبر بازگشایی شد.

«این باید متوقف شود. ما می د،م که ا،ریت قریب به اتفاق رانندگان تجاری در BC با خیال راحت و مسئولانه کار می کنند. با این حال، برخی از اپراتورها این پیام را دریافت نمی کنند.

“به منظور ایمنی عمومی، شعبه ایمنی و اجرای خودروهای تجاری BC (CVSE) از اختیارات جدید خود برای تعلیق گواهینامه ایمنی برای شرکت حمل و نقل C،han Freight Forwarders Ltd استفاده کرده است.

وزیر نسبت به اقدامات بیشتر هشدار داد

این بدان م،است که کل ناوگان 65 خودروی تجاری این شرکت از ساعت 4:30 بعد از ظهر (به وقت اقیانوس آرام) در روز جمعه، 29 دسامبر 2023، قادر به فعالیت در BC در BC نخواهد بود. در کشور. وی افزود: نتیجه تحقیقات می تواند منجر به اقدامات بیشتر شود.

این استان در 14 دسامبر قو،ن جدیدی را برای جلوگیری از تصادف رانندگان کامیون با زیرساخت های بزرگراه اعلام کرد.

و، حمل و نقل و زیرساخت گفت: شرکت های حمل و نقل درگیر در تصادفات زیرساختی، عواقب شدیدتری را مشاهده خواهند کرد که برای تکرار تخلفات تشدید می شود. در مواردی که یک شرکت سابقه عدم انطباق داشته باشد، از جمله ،ابی‌های زیرساختی قبلی، اقدامات اجرایی شدیدتر می‌شود.

این شامل تعلیق بالقوه و لغو احتمالی گواهی ایمنی حامل یک شرکت است که اساساً از عملکرد آنها در BC جلوگیری می کند.منبع: https://www.trucknews.com/health-safety/b-c-suspends-trucking-companys-operations-after-overp،-crash/1003180837/