بنابراین من در کریسمس کمی سیگار کشیدم، آنقدر کم بود که قبل از اینکه بروم و آزمایش قبل از استخدام را انجام دهم فکر نمی کردم خودم را آزمایش کنم و نتیجه مثبت شد … وقتی سیگار می کشیدم شغلی نداشتم. نزدیکترین برنامه sap حدود 250 دلار برای مشاوره اول و دوم دریافت می کند… من فقط می دانم که آیا ارزش آن را دارد یا نه… می دانم تصمیم گیری به عهده من است اما چیزهای بیشتری مانند مشاغل و موارد دیگر برای آن وجود دارد. … من می دانم زم، که برای حمل و نقل مگنوم مردی که در جهت گیری بود کار می کردم …

برنامه sap

منبع: https://www.thetruckersreport.com/truckingindustryfo،/threads/sap-program.2504499/