در 24 آوریل، پانل کارشناسان DAT میزبان یک وبینار راه اندازی و یادگیری کارگزار دیگری بود. این جلسه مملو از نمایش‌ها و به‌روزرس،‌هایی بود که برای توانمندسازی کارگزاران حمل‌ونقل و متخصصان تدارکات با دانش و ابزارهای مورد نیاز برای پیشرفت طراحی شده‌اند.

اگر نتوانستید به آن برسید یا فقط به خلاصه ای از آنچه شنیدید نیاز دارید، بیشتر از این نگاه نکنید. در اینجا چیزی است که ما پوشش دادیم.

برای تماشای کامل وبینار اینجا را کلیک کنید

نسخه ی نمایشی پلت فرم DAT One

شرکت‌کنندگان یک نسخه نمایشی از DAT One دریافت ،د که نشان می‌دهد چگونه فرآیند دلالی حمل و نقل را از طریق افزایش دید بار، ارتباط آسان با شرکت حمل‌ونقل و فرآیندهای رزرو ساده متحول می‌کند. نحوه ارسال بارها، سفارشی ، انتخاب مخاطب از طریق یک شبکه خصوصی، فعال ، ردیابی، و استفاده حدا،ری از کتاب در حال حاضر و ویژگی های مذاکره را توضیح دادیم.

شرایط بازار DAT iQ

سپس، تیم وارد شرایط بازار DAT iQ شد. به طور خاص، چگونه کارگزاران حمل و نقل می توانند روند ظرفیت، نرخ های لحظه ای و شرایط بازار را ببینند که تصمیمات هوشمندانه را تعیین می کند. با درک پویایی در سطوح ملی، منطقه ای و خطوط، کارگزاران می توانند بهتر مذاکره کنند و خود را در بازار قرار دهند.

نگاهی به DAT iQ RateView

شرکت کنندگان همچنین نگاهی دزدکی به DAT iQ RateView جدید بهبود یافته دریافت ،د که نشان می‌دهد چگونه این پلتفرم تجزیه و تحلیل جامع‌تری از نرخ‌ها، از جمله داده‌های تاریخی، روندهای پیش‌بینی‌شده، و بینش مشارکت شرکت‌های مخابراتی ارائه می‌دهد. ویژگی‌هایی مانند مح،ه‌گر هزینه‌های جانبی و معیارهای ظرفیت به‌،وان عوامل مؤثر بر تغییر نرخ و شرایط بازار مورد بحث قرار گرفتند.

بعدش چی؟

مراقب رویدادهای راه‌اندازی و یادگیری آینده باشید و جدیدترین ویژگی‌های DAT را کشف کنید.

اگر سؤالی دارید یا می خواهید درباره ادغام مجموعه DAT در عملیات خود اطلاعات بیشتری ،ب کنید، تیم ما آماده کمک است. ما با هم می تو،م ،ب و کار شما را به سمت موفقیت های جدید سوق دهیم.

برای تماشای کامل وبینار اینجا را کلیک کنید

منبع: https://www.dat.com/blog/unpacking-the-latest-freight-broker-launch-and-learn