29 مه 2024 | 11:00 PT/ 2:00 PM ET 1 ساعت

در طول این وبینار آموزشی، استراتژی های ضروری و بهترین شیوه ها برای ایجاد یک عملیات ناوگان ایمن و کارآمد را خواهید آموخت. چه مدیر ناوگان، تکنسین یا راننده باشید، این وبینار بینش های ارزشمندی را برای کمک به افزایش ایمنی در سازمانتان ارائه می دهد.

آنچه یاد خواهید گرفت:
– استراتژی هایی را برای کاهش تصادفات، ،ابی ها و صدمات در عملیات خود بیاموزید.
– بینش هایی را برای ایجاد فرهنگ ایمنی در سازمان خود به دست آورید.
– کشف ابزار و منابع برای اجرای برنامه های ایمنی موثر.
– نکاتی را از کارشناسان صنعت بشنوید.

نکات قابل اجرا در مورد:

  • بهبود نمره SAFER خود را.
  • کاهش نرخ بیمه
  • بهبود حفظ راننده و تکنسین.
  • اطمینان از رعایت مقررات.
  • استفاده از راهکارهای فناوری


دیدار با سخنران

دن ویدر

مشاور مدیریت ناوگانمنبع: https://www.truckinginfo.com/webinars/building-a-safer-fleet-strategies-for-success