در کل ایده خوبی نیست. مشکل این است که شما کامیون را بدون کاهش سرعت تری، کاهش می دهید، بنابراین تری، به تراکتور فشار می آورد و اگر چیزی از تراز خارج شود، احتمال وجود جک نایف وجود دارد. اگر در خودرویی هستید که در اولین بار درگیر شدن ترمز موتور، یک یا دو دنده برای شما رها می کند، این بزرگنمایی می شود.

در عمل، اگر آن را آسان کنید – گیرب، به صورت دستی، از کم شروع کنید و بگذارید همه چیز قبل از رفتن به مرحله بعدی حل شود – خوب است. اما شما در حال حفظ سرعت هستید، نه از دست دادن آن. من همچنین قبل از ورود به منحنی ها آن را خاموش می کنم.

همچنین یک سوال وجود دارد که “جاده خیس” چیست؟منبع: https://www.thetruckersreport.com/truckingindustryfo،/threads/safe-to-use-engine-،ke-on-slippery-wet-roads.2502428/