مشاهده گا،ی ع،

هفته افترمارکت Heavy Duty متخصصان کارهای سنگین را در سراسر آمریکای شمالی گرد هم می‌آورد تا جلسات آموزشی، فرصت‌های شبکه‌سازی، جلسات تجاری شخصی و نمایشگاه محصول را تجربه کنند. امسال، کنفرانس سالانه در گیلورد تگزان توچال و مرکز همایش در گریپیوین، تگزاس، از 16 تا 19 ژانویه برگزار شد.منبع: https://www.truckinginfo.com/10190583/heavy-duty-aftermarket-week-2023-p،tos