جروم واسیلیف از اینلند کنورث در برنابی، پیش از میلاد، رایان دیکن از گریت وست کنورث در کلگری، ،ا، و شان وارن از مراکز کامیون کنورث در تورنتو به شورای خدمات کنورث در سال 2024 معرفی شدند.

آنها به شورایی ملحق می شوند که توسط رئیس جف مینتر از شرکت های CSM در ویندزور، ویس، توسط نمایندگان نمایندگی های کنورث در ایالات متحده رهبری می شود.

این شورا با همکاری تولیدکننده کامیون برای پشتیب، از مشتریان در سراسر شبکه نمایندگی کنورث در کانادا و ایالات متحده کار می کند

(ع، فایل)منبع: https://www.trucknews.com/equipment/three-ca،ians-on-kenworth-service-council/1003186618/