بر اساس آمار حمل و نقل، کامیون ها در سال 2020 12.5 میلیارد تن بار را حمل ،د.

بر اساس گزارش سالانه آمار حمل و نقل، کامیون ها 12.5 میلیارد تن بار را در سال 2020 حمل ،د.


نسخه 28 از گزارش سالانه آمار حمل و نقلکه هر ساله تهیه و به کنگره و رئیس جمهور ارائه می شود، برتری باربری در بازارهای حمل و نقل از جمله 10 بازار برتر کالا را برجسته می کند.

کامیون‌ها 12 میلیارد تن در سال 2019 یا 67 درصد از کل حجم حمل‌ونقل داخلی حمل ،د – تقریباً 10 برابر بیشتر از حمل‌ونقل ریلی، رتبه سوم ایالات متحده از نظر حجم بار. در سال 2020، سیستم حمل و نقل بار ایالات متحده بیش از 19 میلیارد تن بار به ارزش حدود 18.0 تریلیون دلار را از طریق دارایی های سرمایه ای به ارزش حدود 7 تریلیون دلار متشکل از بنادر، بزرگراه ها، سیستم های ریلی، فرودگاه ها و خطوط لوله انتقال داد.

حمل و نقل باری تا حد زیادی متکی ترین روش حمل و نقل بار بود. در آن سال:

  • کامیون ها 12.5 میلیارد تن بار به ارزش بیش از 13.1 تریلیون دلار را حمل ،د که به ترتیب حدود 65 درصد و 73 درصد وزن و ارزش کل محموله است.
  • حجم حمل بار کامیونینگ حدود 8.5 برابر بیشتر از حجم حمل بار ریلی بود که در رتبه سوم قرار داشت.
  • کامیون ها بیشترین سهم را از نظر ارزش، تن و تن مایل از همه کالاهای حمل شده در ایالات متحده دارند. حمل و نقل باری در سال 2020 از نظر ارزش، روش حمل و نقل پیشرو برای همه مسافت ها بود، حتی برای مسافت های بیشتر از 2000 مایل.
  • از نظر تن، حمل و نقل باری حالت ترجیحی برای مقاصد زیر 100 مایل و تا 749 مایل بود.
  • شن، غلات، و محصولات معدنی غیرف،ی که کالاهای رتبه دوم، سوم و چهارم وزنی را به خود اختصاص داده اند، عمدتاً توسط کامیون جابه جا می شوند.
  • کامیون ها 7.7 میلیارد دلار بار حمل می کنند، یا 71 درصد از کل ارزش 10 بار برتر که حدود 10.8 میلیارد دلار است.


کامیون ها بیشترین سهم را از نظر ارزش، تن و تن مایل از همه کالاهای حمل شده در ایالات متحده دارند.

کامیون ها بیشترین سهم را از نظر ارزش، تن و تن مایل از همه کالاهای حمل شده در ایالات متحده دارند.حمل و نقل باربری در سال 2020 از نظر ارزش، روش حمل و نقل پیشرو برای همه مسافت ها بود، حتی برای مسافت ها...

حمل و نقل باری در سال 2020 از نظر ارزش، روش حمل و نقل پیشرو برای همه مسافت ها بود، حتی برای مسافت های بیشتر از 2000 مایل.


نقش حمل و نقل در تجارت ایالات متحده

تجارت فرامرزی

در تجارت ایالات متحده با مکزیک، حمل و نقل باری در سال 2020 غالب است و 35 درصد وزن بار را حمل می کند.

این گزارش توضیح می‌دهد که سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی قابل توجه در مکزیک در سال 2022، به ویژه از طریق نزدیک شدن به شرکت‌های آمریکایی، احتمالاً به م،ای افزایش جریان تجارت فرامرزی خواهد بود، در حالی که حمل‌ونقل بار به تسلط سبک خود ادامه می‌دهد.

این احتمالاً به م،ای تغییر جریان حمل و نقل از بنادر ساحلی ایالات متحده به مرز ایالات متحده و مکزیک خواهد بود.

لاردو، تگزاس، و دیترویت، میشیگان، سومین و هشتمین دروازه بزرگ ایالات متحده از نظر ارزش حمل و نقل در سال 2020 بودند که کامیون ها به ترتیب 22 و 36 درصد از کل تجارت بار در کانادا و مکزیک را تشکیل می دادند.

در سال 2020، تنها گذرگاه های مرزی تگزاس حدود 4.4 میلیون کامیون ورودی داشتند.

تجارت کانتینری آسیایی

بهبود اتصال سواحل شرقی ایالات متحده به شبکه های کشتیر، لاینر، امکان انحراف برخی از حجم تجارت آسیایی از ساحل غربی ایالات متحده به بنادر ساحل شرقی ایالات متحده را فراهم کرده است. در سال 2021 حجم کانتینرهای آسیای سواحل شرقی ایالات متحده از حجم محموله های حمل و نقل آسیای ساحل غربی ایالات متحده فراتر رفت.

تغییر تجارت کانتینری آسیایی به بنادر ساحل شرقی تغییر از حمل و نقل ریلی بین وجهی به حمل و نقل کامیونی را تشویق کرد زیرا فاصله از ساحل شرقی تا بازارهای غرب میانه کوتاه تر است.

در نتیجه، میانگین زمان اقامت در پایانه‌های اصلی برای تمام پایانه‌های اصلی راه‌آهن شرقی افزایش یافت، در حالی که برای راه‌آهن‌های غربی به همان اندازه افزایش یا حتی کاهش پیدا نکرد، که منع،‌کننده تغییرات نسبی در سطح تراکم در پایانه‌های ریلی در مکان‌های مختلف است.

گزارش سالانه آمار حمل و نقل توسط اداره آمار حمل و نقل و، حمل و نقل ایالات متحده تهیه شده است.منبع: https://www.truckinginfo.com/10190389/trucking-dominates-freight-market