UAP Heavy Vehicles در حال افتتاح 150000 فوت مربع است. مرکز توزیع TW در میسیساگا در 15 ژوئیه. TW یک توزیع کننده عمده فروشی قطعات خودروهای سنگین پس از فروش است.

این مرکز همچنین دارای یک فروشگاه تراکشن است که قرار است درهای خود را در ماه آگوست باز کند. دارای فضاهای اداری مدرن، تیم های فروش و تیم پشتیب، اداری است.

TW همچنین فروشگاه‌های Traction و مراکز تعمیر TruckPro را تامین می‌کند.

تصویر مرکز توزیع TW
(ع،: ارائه شده)منبع: https://www.trucknews.com/supply-chain/uap-heavy-vehicles-to-open-tw-distribution-centre-in-mississauga-ont/1003186867/