کوانتیکس بسته بندی ایالت های میانی – مدیریت ناوگان را به دست می آوردبسته بندی Mid-States دارای 11 مکان در تگزاس، شمال شرق و اقیانوس اطلس میانه است - ع،: بسته بندی ایالت های می،

بسته بندی Mid-States دارای 11 مکان در تگزاس، شمال شرق و اقیانوس اطلس میانه است.

ع،: بسته بندی ایالت های می،


شرکت Quantix خدمات کامل حمل و نقل فله خشک، انبارداری و خدمات صادراتی Mid-States Packaging را ،یداری کرد که نشان دهنده نهمین ،ید این شرکت از زم، است که توسط Wind Point در سال 2019 ،یداری شد.

Mid-States دارای 11 مکان در تگزاس، شمال شرقی و اقیانوس اطلس میانه است و حضور جغرافیایی Quantix را تقویت می کند و بر اساس عملیات حمل و نقل باربری آن است.

این اقدام بخشی از استراتژی ،ید شرکت برای اضافه ، شرکت‌هایی است که خدمات حمل و نقل فله خشک و مایع، انبارداری، صادرات و خدمات لجستیکی را به تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان مواد شیمیایی در سراسر کشور ارائه می‌کنند.

کنراد سالابر، مدیر عامل Wind Point، گفت: “تقویت حضور ما به ،وان ارائه‌دهنده خدمات صادراتی و لجستیکی خشک فله، یک ستون کلیدی در طرح خلق ارزش Quantix است. و این ،ید دقیقاً همین کار را انجام می‌دهد.” “

اخیراً، کوانتی، G&W Tank و دارایی های پنج شرکت ناوگان را ،یداری کرد.
منبع: https://www.truckinginfo.com/10188453/quantix-acquires-mid-states-packaging