مولن دارایی های غیر اصلی را رها می کند – اخبار کامیون


گروه مولن ،ب و کار Hydrovac کانادایی خود و یک پایانه Surrey، BC، را به دلیل تمرکز بر LTL، انبارداری و رشد تجارت چندوجهی خود فروخته است.

ریچارد مالونی، افسر عملیاتی ارشد گروه مولن، پس از فروش Hydrovac کانادا به Environmental 360 Solutions، گفت: «در اوایل سال جاری، ما چند دارایی را شناسایی کردیم که به‌،وان غیرهسته‌ای برای استراتژی بلندمدت خود در نظر می‌گرفتیم.

“امروز خوشحالم که اعلام کنم دارایی های هیدروواک توسط یک ،یدار استراتژیک ،یداری شده است. E360S ماموریت دارد در این صنعت پویا و رو به رشد گسترش یابد و موقعیت بهتری برای استفاده از فرصت های جدید دارد. در گروه مولن، ما بر ایجاد یک راه‌حل زنجیره تامین سرتاسر برای فرستنده‌ها، گسترش شبکه کمتر از کامیون خود در کانادا، افزودن ظرفیت انبار اضافی برای پاسخگویی به خواسته‌های مشتریان و همچنین ایجاد ظرفیت بین‌وجهی‌مان متمرکز هستیم.

مولن همچنین ترمینال Surrey و 4.5 هکتاری که در آن قرار دارد را فروخت که محل استقرار Tenold Transportation بود. این شرکت اعلام کرد که تنولد به یک مرکز “من، تر” در Abbotsford، BC منتقل می شود.

این دو واگذاری مجموعاً حدود 50 میلیون دلار است که به گفته شرکت این امکان را فراهم می کند تا تقریباً تمام بدهی های بانکی خود را تا پایان سال جاری پرداخت کند.

کامیون حمل و نقل Mullen
مولن برای تمرکز بر رشد حمل و نقل و لجستیک، دارایی های غیر اصلی خود را می فروشد. (ع،: گرگ دکر)
منبع: https://www.trucknews.com/business-management/mullen-sheds-non-core-،ets/1003171327/