من در پنج سال گذشته از ترمینال دا، خود (س،‌ویل، تگزاس) خارج شده‌ام، که بسیار عالی بوده است زیرا دو مایلی دورتر زندگی می‌کنم. با این حال من در شرف نقل مکان به آرکانزاس هستم. ما مرتباً بارها را از Texarkana خارج می‌کنیم، و شرکت من گفت که آنها برای یک پارکینگ امن با قیمت معقول در این نزدیکی هزینه می‌پردازند. من بعد از ظهر تا جمعه بعد از ظهر اجرا می کنم، بنابراین هر آ، هفته به آن نیاز دارم (و بدیهی است که ماشینم را در طول هفته آنجا می گذارم).

پیشنهاد یا توصیه ای دارید؟

منبع: https://www.thetruckersreport.com/truckingindustryfo،/threads/i-need-to-find-a-secure-place-to-park-my-tractor-in-near-texarkana-on-the-weekends.2509196/