اگر برف ببارد چه؟ | TruckersReport.com انجمن حمل و نقل


خوب، قرار بود یکی دو روز دیگر وقت بگذارم، اما درست مثل فیلم پدرخوانده، “آنها مرا دوباره به داخل کشیدند.” با بار پرداختی به اندازه کافی بالا در مناطق جنگلی واشنگتن به سمت بالا می رود.
اگه برف بیاد چی؟ شما باید بیشتر از ،تیک زنجیر حمل کنید.

اگر این تاپیک به اندازه نخ IluvCATS ک،ادو در معرض دید قرار نگیرد، واقعاً احساس بدی خواهم داشت.

یادت هست وقتی بلکی داشتم؟ اما الان پیر و فرسوده شده ام.

20160106_112445.jpg
منبع: https://www.thetruckersreport.com/truckingindustryfo،/threads/what-if-it-snows.798509/